Login  

โครงการธนาคารบุญ


รายชื่อปาวารณาบริจาค
ธนาคารบุญทุกเดือน

ครอบครัวคุณมาลี สุวรรณรัชตมณี 
บริจาคเดือนละ
๑๐,๐๐๐ บาท 
คุณยายสุขใจ มากคช พร้อมครอบครัว
บริจาคเดือนละ
๒,๐๐๐ บาท 
กฤษณา สุขเจริญผล 
บริจาคเดือนละ
๒,๐๐๐ บาท 
คุณใหม่ ตันติประสิทธิกุล พร้อมครอบครัว 
บริจาคเดือนละ
๑,๐๐๐ บาท 
คุณอำพร เตลียโชติ พร้อมครอบครัว
บริจาคเดือนละ
๑,๐๐๐ บาท
แม่นัย  บ้านโพน
บริจาคเดือนละ
๑,๐๐๐ บาท
คุณณัฐพล อริยวณิชย์ พร้อมครอบครัว
บริจาคเดือนละ
๑,๐๐๐ บาท
คุณภูริวัชร์ อริยวณิชย์ พร้อมครอบครัว
บริจาคเดือนละ
๑,๐๐๐ บาท
คุณเรณู นิลเนตร หงษ์ทอง พร้อมครอบครัว
บริจาคเดือนละ
๕๐๐ บาท
รายชื่อบริจาค
กฤษณา สุขเจริญผล 
บริจาค
๒,๐๐๐ บาท 
ครอบครัวอริยะวานิช
บริจาค
๒,๐๐๐ บาท 
แม่นัย บ้านโพน
บริจาค
๑,๐๐๐ บาท 
แม่คนึงนิจ อนุวรรณ อ.ม่วงสามสิม จ.อุบลธานี
แม่ณัฐพัชร์ และเพื่อน
บริจาค
๖๐๐ บาท 
แม่นงลักษณ์ ศรีบุญจันทร์ บ้านโพน
บริจาค
๕๐๐ บาท 
แม่วิลัย พ่อดำ นามเคน บ้านดอยพัฒนา จ.ร้อยเอ็ด
บริจาค
๕๐๐ บาท 
นายประมวล เปตุลา นางอภิญญา พรหมอารักษ์ นายถวิล แม่อริศรา คำโคตมี
บริจาค
๑,๐๐๐ บาท 

 
 ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
ที่สะดวกเดินทาง มาร่วมตักบาตร ฟังโอวาทธรรมในช่วงวันออกนิโรธกรรม
  วันที่ ๑๙ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ 
องค์สาธุเจ้าต้นบุญก็จะเข้านิโรธกรรม
เป็นเวลา ๔ วัน โดยจะออกรับบิณฑบาต
ในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน
  วันที่ ๑๖ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
องค์สาธุเจ้าต้นบุญก็จะเข้านิโรธกรรม
เป็นเวลา ๔ วัน โดยจะออกรับบิณฑบาต
ในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม

E-Book

หนังสือสวดมนต์ พระพุทธมนต์

 
หนังสือแนะนำ

 

 

 

 


 

Facebook ของพระอาจารย์


 


ชีวประวัติ พระอาจารย์ปุนญาวัตน์ ในหนังสือ
บูรพาจารย์และหนังสือนะโม


ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕
ลงหน้ังสือบูรพาจารย์ 
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕
ลงหน้ังสือบูรพาจารย์
ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๕
ลงหน้ังสือบูรพาจารย์
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕
ลงหน้ังสือบูรพาจารย์
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
ลงหน้ังสือบูรพาจารย์
ประจำเดือนกุมพาพันธ์ ๒๕๕๕
ลงหน้ังสือนะโม

 

 

 

<!--ดาวน์โหลดบทสวดมนต์-->
Facebook ของวัด

  วันที่ ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๕๗

     ขอเชิญร่วมงาน มหาบารมี วิถีแห่งพุทธะ และทอดผ้าป่ามหาสามัคคี
เพื่อสร้างโรงเรียนพุทธบุตร 
ณ วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จ.ร้อยเอ็ด
 

ดูตารางกิจนิมต์

 

 

 

 


<!--มหายานธาตุ๔-->
ปราณชีวะ กับ ธาตุ

ปราณชีวะและธาตุ 

 

 

 

ในร่างกายของมนุษย์ทุกคนประกอบไปด้วย อวัยวะสำคัญต่างๆ มากมาย และก็แบ่งเป็นอวัยวะสำคัญทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งล้วนเป็นโครงสร้างที่มนุษย์ทุกผู้ ทุกคนล้วนต้องมีกันทั้งสิ้น 

อากาศธาตุ ภายนอก

อากาศธาตุ ภายนอก 

ผู้ปฏิบัติในสาย มหาญาณธาตุ พึงทำความเข้าใจ ในศัพท์แทนคำต่อไป ต่อไปนี้จะ เรียก ลมหายใจว่า ปราณชีวะ คือ ลมแห่งชีวิต 

                                                                                                  อ่านเพิ่มเติมทั้งหมด

ลำนำธรรมของ " หลวงปู่ต้นบุญ "

 
เขาและเขลา
"เป็นอย่างเขาแต่อย่าเป็นอย่างเขลา
อยู่อย่างเขาแต่อย่าอยู่อย่างเขลา
กินอย่างเขาแต่อย่ากินอย่างเขลา"

"เวลามีทุกข์ อย่าเอาตัวไปอยู่ในที่อับ"

ยึด
"ทุกข์มีอยู่แล้วในโลก
แต่เราไปยึดว่ามันทุกข์นั้นเป็นของเรา..
เราจึงทุกข์"

สู้กับความยาก
"ถ้าจะต้องทำอะไรที่ยากๆ
ต้องปิดทางที่เราจะถอยหลัง
เดินหน้าเพียงอย่างเดียว"

คน
"เป็นคนต้องเหนือคน เหนือใครไม่เท่าเหนือตัวของเราเอง"

ความสำเร็จ
"กว่าจะเก่งแตกฉานในวิชา
ต้องใช้เวลาต้องมีปณิธานที่ตั้งมั่น
มีมรรค ที่ดำเนินไปในทางที่ถูกต้อง
และมีจริยา ที่สม่ำเสมอ
จึงจะประสบความสำเร็จ"


รางวัล

"รางวัลชีวิตคือ การได้รู้จักตนเอง"


ชัยชนะ

"ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการชนะตัวเอง
พระพุทธเจ้าตรัสว่า "ชิตังเม" เราชนะแล้ว
ชนะใคร ชนะตัวของเรา
เราเลือกที่จะชนะตัวเองก่อน
เพื่อที่จะชนะหมู่ชนผู้อื่นอีก
ชนะใจตัวเองได้แล้ว ค่อยชนะใจผู้อื่น
เราไม่ได้เกิดมาเป็นทาสใคร
แต่เราเกิดมาเพื่อเป็นตัวของเราเอง
การปฏิบัติธรรมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน


แปรปรวน

 ทุกสิ่งมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่
 ได้เพียงไม่นาน ในที่สุดก็จะดับไป
 ทุกสรรพสิ่งเป็นเช่นนี้ 
 ไม่เว้นแม้แต่เรา
 
 เขาเรียกวางความเข้าใจไว้ก่อน
 วิบากเกิดขึ้นแล้ว ปลง อย่างเข้าใจ
 ความแปรปรวนในโลกเป็นอย่างนี้
 เมื่อวางความเข้าใจไว้แต่ต้น
 ทุกข์ก็จะเกิดน้อยลง

สิ่งที่เป็นอกุศลที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การหลอกตัวเอง

 

 

ความผิดพลาดมหันต์ที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การยอมแพ้ตัวเอง
สิ่งที่แสนสาหัสที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ความอิจฉาริษยา
ชีวิตเรา ก็คือ ความอุตสาหะ วิริยะ
ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การให้อภัยและความเมตตากรุณา
ศัตรูที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในชีวิตเรา
ก็คือ ตัวเราเอง
ความล้มละลายที่สุดในชีวิตเรา ก็คือความสิ้นหวัง,ทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ สุขภาพที่สมบูรณ์
สิ่งที่น่าสังเวชที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ความถดถอยของตัวเอง,สิ่งที่น่าสรรเสริญที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ความอุตสาหะ วิริยะ
ความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา
ก็คือ ความอวดดี
การกระทำที่โง่เขลาที่สุดในชีวิตเรา
ก็คือ การหลอกลวง
สิ่งที่แสนสาหัสที่สุดในชีวิตเรา
ก็คือ ความอิจฉาริษยา
ความผิดพลาดมหันต์ที่สุดในชีวิตเรา
ก็คือ การยอมแพ้ตัวเอง
สิ่งที่เป็นอกุศลที่สุดในชีวิตเรา
ก็คือ การหลอกตัวเอง

ดาวน์โหลดบทสวดมนต์

     

ภาพกิจกรรมบุญ
Click to view album: งานฉลองสมโภชพระพุทธสิหิงค์ มิ่งมงคลบรมบพิตร
งานฉลองสมโภชพระพุทธสิหิงค์ มิ่งมงคลบรมบพิตร
Click to view album: พระอาจารย์ต้นบุญออกนิโรธ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
พระอาจารย์ต้นบุญออกนิโรธ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
Click to view album: งานทอดผ้าป่ามหาบารมี_เททองหล่อพระปัจเจกพุทธเจ้า องค์พระไตรยเมตปัจเจกพระพุทธเจ้า หรือองค์ศรีสุวรรณนาคราช
งานทอดผ้าป่ามหาบารมี_เททองหล่อพระปัจเจกพุทธเจ้า องค์พระไตรยเมตปัจเจกพระพุทธเจ้า หรือองค์ศรีสุวรรณนาคราช
Click to view album: สักการะดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ แห่งพญานาคราช จ.หนองคาย
สักการะดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ แห่งพญานาคราช จ.หนองคาย