Login

โซนสมาชิกRegister
Forgot Password ?

  ภาพกิจกรรมบุญ
 
Click to view album: แสวงบุญประเทศพม่า-มัณฑะเลย์
แสวงบุญประเทศพม่า-มัณฑะเลย์
Click to view album: งานหล่อหลวงปู่ใหญ่ พุทธรักขิต ธรรมระกขิต สังฆรักขิต
งานหล่อหลวงปู่ใหญ่ พุทธรักขิต ธรรมระกขิต สังฆรักขิต
Click to view album: งานนมัสการพระมหาธาตุเจดีย์ศรีทศพลณาณเฉลิมราชชัยมงคล
งานนมัสการพระมหาธาตุเจดีย์ศรีทศพลณาณเฉลิมราชชัยมงคล
 
 
 
 

 

 
  หนังสือแนะนำ
 
งานสืบสานพระพุทธศาสนา ตอนชายจีวรกับริ่มขอบทุ่งกุลา

งานสืบสานพระพุทธศาสนา

ตอนชายจีวรกับริ่มขอบทุ่งกุลา

มรรคาปาฏิหาริย์

มรรคาปาฏิหาริย์

พบกับอัตชีวประวัติที่สำคัญของ "หลวงปู่ต้นบุญ ติกขปัญโญ" เจ้าอาวาสวัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช พระนักพัฒนา ผู้ทำงานอุทิตตนอย่างสุดกำลังและความสามารถ เพื่อทำคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ต่อพุทธศาสนา ในเล่มได้ให้เนื้อหาตั้งแต่ประวัติ เส้นทางของท่านในพุทธศาสนา กิจวัตร การแสดงธรรม ตลอดจนประมวลหัวข้อธรรมคำสอนต่างๆ ของท่าน ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

 
 
ลำนำธรรมของ " หลวงปู่ต้นบุญ "

 
เขาและเขลา
"เป็นอย่างเขาแต่อย่าเป็นอย่างเขลา
อยู่อย่างเขาแต่อย่าอยู่อย่างเขลา
กินอย่างเขาแต่อย่ากินอย่างเขลา"

"เวลามีทุกข์ อย่าเอาตัวไปอยู่ในที่อับ"

ยึด
"ทุกข์มีอยู่แล้วในโลก
แต่เราไปยึดว่ามันทุกข์นั้นเป็นของเรา..
เราจึงทุกข์"

สู้กับความยาก
"ถ้าจะต้องทำอะไรที่ยากๆ
ต้องปิดทางที่เราจะถอยหลัง
เดินหน้าเพียงอย่างเดียว"

คน
"เป็นคนต้องเหนือคน เหนือใครไม่เท่าเหนือตัวของเราเอง"

ความสำเร็จ
"กว่าจะเก่งแตกฉานในวิชา
ต้องใช้เวลาต้องมีปณิธานที่ตั้งมั่น
มีมรรค ที่ดำเนินไปในทางที่ถูกต้อง
และมีจริยา ที่สม่ำเสมอ
จึงจะประสบความสำเร็จ"


รางวัล

"รางวัลชีวิตคือ การได้รู้จักตนเอง"


ชัยชนะ

"ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการชนะตัวเอง
พระพุทธเจ้าตรัสว่า "ชิตังเม" เราชนะแล้ว
ชนะใคร ชนะตัวของเรา
เราเลือกที่จะชนะตัวเองก่อน
เพื่อที่จะชนะหมู่ชนผู้อื่นอีก
ชนะใจตัวเองได้แล้ว ค่อยชนะใจผู้อื่น
เราไม่ได้เกิดมาเป็นทาสใคร
แต่เราเกิดมาเพื่อเป็นตัวของเราเอง
การปฏิบัติธรรมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน


แปรปรวน

 ทุกสิ่งมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่
 ได้เพียงไม่นาน ในที่สุดก็จะดับไป
 ทุกสรรพสิ่งเป็นเช่นนี้ 
 ไม่เว้นแม้แต่เรา
 
 เขาเรียกวางความเข้าใจไว้ก่อน
 วิบากเกิดขึ้นแล้ว ปลง อย่างเข้าใจ
 ความแปรปรวนในโลกเป็นอย่างนี้
 เมื่อวางความเข้าใจไว้แต่ต้น
 ทุกข์ก็จะเกิดน้อยลง

สิ่งที่เป็นอกุศลที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การหลอกตัวเอง

 

 

ความผิดพลาดมหันต์ที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การยอมแพ้ตัวเอง
สิ่งที่แสนสาหัสที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ความอิจฉาริษยา
ชีวิตเรา ก็คือ ความอุตสาหะ วิริยะ
ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การให้อภัยและความเมตตากรุณา
ศัตรูที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในชีวิตเรา
ก็คือ ตัวเราเอง
ความล้มละลายที่สุดในชีวิตเรา ก็คือความสิ้นหวัง,ทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ สุขภาพที่สมบูรณ์
สิ่งที่น่าสังเวชที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ความถดถอยของตัวเอง,สิ่งที่น่าสรรเสริญที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ความอุตสาหะ วิริยะ
ความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา
ก็คือ ความอวดดี
การกระทำที่โง่เขลาที่สุดในชีวิตเรา
ก็คือ การหลอกลวง
สิ่งที่แสนสาหัสที่สุดในชีวิตเรา
ก็คือ ความอิจฉาริษยา
ความผิดพลาดมหันต์ที่สุดในชีวิตเรา
ก็คือ การยอมแพ้ตัวเอง
สิ่งที่เป็นอกุศลที่สุดในชีวิตเรา
ก็คือ การหลอกตัวเอง

 

 

 

                 รูปพระเจดย์มหาธาตุ
                 รูปหลวงบทใหญ่
                 รูปหลวงปู่สิงขร
                 รูปหลวงปู่ต้นบุญ